afspraak

Alle spreekuren gaan op afspraak
Spreekkamer 336 190 70 s c1

Voor het maken van een afspraak kiest u 2 in het keuzemenu van de telefooncentrale. U krijgt de assistente aan de telefoon. Zij zal u vragen naar de reden van uw komst om u zo op de juiste tijd een afspraak te geven en een goede planning van de dag te kunnen maken.Een afspraak duurt 10 minuten. U kunt zelf aangeven wanneer u meer tijd wilt reserveren, bijvoorbeeld voor een gesprek of wanneer u meerdere klachten heeft. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van een van de huisartsen, de heer Oppenhuizen of mevrouw van Exel of bij huisarts-in-opleiding mevrouw van Mosseveld, maar ook voor het spreekuur van de assistente, praktijkondersteuner of het avondspreekuur.

logo Oppenhuizen bottom

ROBIJNSTRAAT 2
2332 KE LEIDEN

HUISARTSENPOST LEIDEN, SHR
0900 - 513 80 39
WWW.SHRNET.NL

nhg 90 65 zorgsaam