POH

Gespecialiseerd in chronische zorg
Yvonne 336 190 70 s c1

Yvonne is PraktijkOndersteuner Huisartsen (POH). Zij is er voor controles van patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. Tevens begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken. Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur. Yvonne is gediplomeerd voor deze functie. Zij biedt u zelfstandig de juiste zorg aan. Er vindt regelmatig overleg plaats met de huisarts.

Per september 2018 komt Krista ons team versterken. Krista heeft jarenlange ervaring als verpleegkundige en gaat per september starten met de opleiding tot POH. Zij zal samen met Yvonne de chronische zorg doen.

Arendy is praktijkondersteuner GGZ. Zij is gespecialiseerd in psychische klachten die in de huisartsenpraktijk behandeld kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan klachten na een burn-out, rouwverwerking of omgaan met een chronische aandoening. Mocht de begeleiding toch nodig zijn in de tweede lijn, kan zij de verwijzing hiervoor in orde maken. Arendy is gediplomeerd en biedt u zelfstandig de juiste zorg aan. Zij heeft regelmatig overleg met de husiarts. U kunt na doorverwijzing van de huisarts een afspraak maken op haar spreekuur.

Marjorie is gespecialiseerd in ouderenzorg. Er bestaat een groep ouderen, 75-plussers die zelfstandig woont en weinig gebruik maakt van de gezondheidszorg. Om deze ouderen beter te leren kennen, is er een spreekuur voor ouderen ingesteld. Marjorie ziet deze ouderen op haar spreekuur of gaat op huisbezoek. Hierbij bespreekt zij hoe het gaat, of er hulp nodig is en verricht zij klein medisch onderzoek, zoals het meten van de bloeddruk.

 

logo Oppenhuizen bottom

ROBIJNSTRAAT 2
2332 KE LEIDEN

HUISARTSENPOST LEIDEN, SHR
0900 - 513 80 39
WWW.SHRNET.NL

nhg 90 65 zorgsaam