Vergoed of niet?

Zorg geleverd door huisarts, praktijkondersteuner of assistente in de praktijk wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en gaat niet van uw eigen risico af

Er zijn echter kosten die wel van uw eigen risico afgaan:

  • voorgeschreven (nieuwe) medicatie
  • ziekenhuisbezoek (specialist, EHBO, röntgenonderzoek)
  • laboratoriumonderzoek (zowel door huisarts als door specialist aangevraagd)
  • bezoek aan diagnostische centra voor beeldvormend onderzoek (röntgenonderzoek, echo, MRI, fietstest)
  • stoppen met roken programma, informeert u bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding hiervan.

Andere kosten die voor uw eigen rekening zijn en niet door de zorgverzekeraar vergoed worden:

  • niet komen op een gemaakte afspraak zonder hierover contact op te nemen met de praktijk: € 25,--
    afspraken met de POH somatiek of POH GGZ dient u de dag voor de afspraak af te zeggen.
logo Oppenhuizen bottom

ROBIJNSTRAAT 2
2332 KE LEIDEN

HUISARTSENPOST LEIDEN, SHR
0900 - 513 80 39
WWW.SHRNET.NL

nhg 90 65 zorgsaam